Fáilte/Welcome

Fáilte chuig an suíomh idirlín don rannóg áitiúil de chuid DBpedia. Is éard atá i gceist le DBpedia as Gaeilge ná sonraí struchtúrtha a bhaint amach as an Vicipéid (Wikipedia na Gaeilge) go huathoibríoch agus iad a fhoilsiú ar an nGréasán. Ansin, d’fhéadfá iarratas a dhéanamh ar na sonraí sin agus iad a nascadh le tacair sonraí eile.

Welcome to the website of the DBpedia as Gaeilge Chapter (Irish language DBpedia). The purpose of DBpedia as Gaeilge is to automatically extract structured data from Vicipéid (Wikipedia in the Irish language) and to publish the data on the web, making it available to query and to link to other datasets.

Bígí linn/Join us

Le tuilleadh eolais a fháil nó chun páirt a ghlacadh sa tionscadal, téigh i dteagmháil linn.  Reáchtálann pobal DBpedia cruinnithe go rialta, agus eagraítear cruinnithe in Éirinn anois is arís. Tá mionsonraí na gcruinnithe is déanaí agus na gcruinnithe le teacht ar fáil ag http://wiki.dbpedia.org/event-categories/dbpedia-community-meeting.

Please contact us for any more information or to get involved with the project. The DBpedia community holds meetings regularly, including meetings in Ireland. Please see http://wiki.dbpedia.org/event-categories/dbpedia-community-meeting for details of recent and upcoming meetings.